Kirsten Roskes Remedial Teaching | Algemene voorwaarden
490
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-490,,qode-page-loading-effect-enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Algemene voorwaarden

 

Kirsten Remedial Teaching is lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) en verleent haar diensten conform de gedragscode zoals beschreven bij de LBRT. Deze code beschrijft onder andere geheimhouding, administratieplichten en aspecten van professionaliteit.

 

Het intakegesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Het intakegesprek leidt of tot een concrete hulpvraag die daarna schriftelijk in een overeenkomst wordt vastgelegd, of tot een afzien van behandeling.

 

Er wordt een handelingsplan opgesteld waarin beschreven staat wat de beginsituatie is, het te bereiken doel, op welke manier en met welke materialen, waar en voor hoe lang.

 

Door het ondertekenen van de overeenkomst stemt/stemmen de ouder(s)/verzorger(s) in met de diagnostiek/behandeling, met de door hen geformuleerde hulpvraag en met de in de overeenkomst opgestelde voorwaarden.

 

Met de ondertekende overeenkomst gaat Kirsten Remedial Teaching een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan. Dat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen. Kirsten Remedial Teaching kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een of meerdere doelstellingen welke tussen partijen zijn opgenomen in de handelingsovereenkomst niet worden gehaald.

 

Het verstrekken van informatie aan derden en/of overleg met derden gebeurt uitsluitend na schriftelijk (of via e-mail) vastgelegde toestemming van de ouder(s)/verzorger(s). Indien de ouders gescheiden zijn rust de verantwoordelijkheid voor het elkaar informeren bij de ouders zelf.

 

De behandelaar dient de remedial teaching en gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen. Indien uw kind te laat komt wordt de duur van de behandeling verkort met de betreffende hoeveelheid tijd. De voor de afspraak gereserveerde tijd wordt wel volledig in rekening gebracht.

 

Wanneer uw kind om wat voor reden niet kan komen, wordt u geacht de afspraak telefonisch af te zeggen. Bij afmelding minimaal 24 uur voorafgaand aan het moment van begeleiding wordt er niets in rekening gebracht.

 

Bij ziekte van de leerling of de remedial teacher wordt er voor 10.00u afgemeld en zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Er zal gezocht worden naar een vervangende tijd.

 

Tijdens de schoolvakanties van regio midden Nederland is de praktijk gesloten, tenzij anders is afgesproken.

 

Tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de LBRT.

 

Maandelijks wordt er na de laatste begeleiding van die maand een factuur verzonden. U wordt verzocht deze binnen 14 dagen te voldoen. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald zal Kirsten Remedial Teaching een herinneringsfactuur sturen met het verzoek deze binnen 5 dagen te voldoen. Bij een tweede herinnering wordt er € 5,- administratiekosten extra in rekening gebracht. Mocht de factuur na de tweede herinnering onbetaald blijven, dan behoudt de praktijk zich het recht voor om de behandeling te beëindigen en een incassobureau in te schakelen.

 

Kirsten Remedial Teaching kan de begeleiding/behandeling tussentijds eenzijdig stopzetten. Een schriftelijke opgave van redenen wordt hierbij gegeven.

 

De ouder(s)/verzorger(s) van het kind kan/kunnen schriftelijk, met opgaaf van redenen, op elk gewenst moment de begeleiding/behandeling stopzetten. De opzegtermijn is twee weken.